I respublikinis jaunučių chorų ir ansamblių festivalis "SU DAINA IR ŠYPSENA 2019"

PATVIRTINTA

Garliavos meno mokyklos pavaduotojo ugdymui pavaduojančio direktorę

2018m. lapkričio 22d.  įsakymu Nr.V-208

 

I JAUNUČIŲ CHORŲ IR ANSAMBLIŲ FESTIVALIO

,,SU DAINA IR ŠYPSENA“

NUOSTATAI

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja festivalio ,,Su daina ir šypsena“  tikslus, programą, festivalio organizavimo,  dalyvių paraiškų pateikimo ir  apdovanojimo tvarką.
 1. Festivalio organizatorius –  Garliavos meno mokykla.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Puoselėti chorinio dainavimo tradicijas, aktyvinti ir populiarinti jaunučių chorų veiklą.
 2. Lavinti  mokinių meninius, vokalinius įgūdžius, sceninę kultūrą.
 3. Populiarinti lietuvių kompozitorių autorinę kūrybą.
 4. Plėtoti Lietuvos  meno ir muzikos mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

III. FESTIVALIO DALYVIAI

 1. Festivalio dalyviai Lietuvos Respublikos muzikos ir meno mokyklų įvairių sudėčių jaunučių chorai besimokantys pagal FŠPU ugdymo programas (dalyvių amžiaus grupė – 7 – 12 metų).
 2. Dalyviai festivaliui parengia po 4 dainas:
 • Laisvai pasirinkta lietuvių kompozitoriaus daina.
 • Laisvai pasirinkta kompozitorės Indros Mažuikaitės daina.
 • 2 bendros dainos:  I.Mažuikaitės „Su daina ir šypsena“ ir

I.Mažuikaitės „Skambioji kalba“. (Natas išsiųsime po patvirtintos registracijos)

 1. Dainos atliekamos gyvai su fortepijono ar kitų instrumentų akompanimentu.

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS

 1. Festivalis vyks 2019 m. kovo 1 d.  12.00 val. Garliavos meno mokykloje,

Vytauto g. 54, Garliava, Kauno r.

Registracija  - 11.00 val. Bendrų dainų repeticija -  11.20 val.

 1. Paraiškos priimamos iki  vasario 1 dienos.

Paraiškoje  nurodoma:

 • Ugdymo įstaiga, kolektyvas;
 • Choro pavadinimas (jei turi);
 • Dalyvių skaičius;
 • Mokytojo ir koncertmeisterio vardas bei pavardė, kontaktai;
 • Dalyvių programa;
 • Programos trukmė.
 1. Festivalio mokestis: 2 eurai kiekvienam dalyviui.

Dalyvio mokestį pervesti iki vasario 15 d. Gavėjas : Garliavos meno mokykla, įstaigos kodas 191099071, AB DNB bankas a/s LT044010042500128847

 1. Festivalio programa:
 • Kolektyvai atlieka savo pasirinktas dainas pagal sudarytą programą.
 • Koncerto finalas - visų kolektyvų atliekamos 2 bendros dainos.
 • Visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštai ir
 • Specialus prizas už geriausią I. Mažuikaitės kūrinio interpretaciją.
 • Bendra dalyvių fotografija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
 2. Specialus kompozitorės  I. Mažuikaitės prizas už  kūrybingiausią jos kūrinio interpretaciją.
 3. Festivalio iniciatorė ir kuratorė -  I.Kubiliūnienė.

Festivalio organizatorius Garliavos meno mokykla,

koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Budnikienė

 1. Informacija apie renginį ir registraciją teikiama el. paštu: info@garliavamm.lt

tel. 8 37 552237 ir indrakub@gmail.com ir tel. 8 682 97500

 

______________________________

Kauno r. Garliavos meno mokykla


Respublikinis festivalis  "Su daina ir šypsena"


DALYVIO PARAIŠKA

Mokykla...........................................................................................


Adresas, tel., el. paštas.............................................................................................


Choro pavadinimas  ...................................................................................................

Kūrinio autorius (vardas, pavardė)

Kūrinio pavadinimas

 

 

 

 

Programos trukmė............................
Mokytojas (vardas, pavardė, tel.)..........................................................

 

Koncertmeisteris ...................................................................................