I respublikinis gitaristų festivalis "ARPEGGIO 2017"

PATVIRTINTA

Kauno r. Garliavos meno mokyklos

Direktoriaus 2017m. sausio 9 d. įsakymu  Nr. V-03

 

I –OJO RESPUBLIKINIO GITARISTŲ FESTIVALIO

„ A R P E G G I O “

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. I-ojo  Respublikinio gitaristų festivalio „Arpeggio“ ( toliau – festivalis)  nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, programą, festivalio organizavimo, festivalio dalyvių paraiškų pateikimo, festivalio dalyvių vertinimo ir skatinimo tvarką.

2. Festivalio organizatorius – Kauno rajono savivaldybės  Garliavos meno mokykla

( toliau- mokykla).

3. Festivalis vieno turo.

 

II. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.  Plėtoti muzikinio ugdymo galimybes ir gitaros muziką.

5. Siekti aukštesnio profesinio ir meninio grojimo lygio:

5.1. turtinti mokinių sceninę – koncertinę patirtį.

5.2. skatinti jaunųjų muzikantų saviraišką ir kūrybinę iniciatyvą;

5.3. atrasti talentingus jaunuosius atlikėjus ir skatinti juos;

5.4. Skatinti muzikos ir meno mokyklų pedagogus ir  jaunuosius atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui.

 

III. FESTIVALIO DALYVIAI IR PROGRAMA

 

6. Konkurse gali dalyvauti  muzikos ir meno mokyklų mokiniai, besimokantys groti klasikine gitara.

7. Festivalyje gali dalyvauti gitaristai  solistai ir gitaristų ansambliai:

7.1.  A kategorija -  solistai;

7.2. B kategorija – ansambliai (ansamblis gali būti su kitais instrumentais,  bet daugumą turi sudaryti gitaristai);

8. Festivalio dalyvio pasirodymo trukmė:

8.1.  A  kategorija  iki 7 min.

8.2.  B  kategorija  iki 10 min.

9. Festivalio dalyvis(-iai) atlieka 1-2  kūrinius. Privalomas kūrinys – laisvai pasirinktas šokis.

9.1 Festivalio dalyvių grojimo tvarka sudaroma pagal amžių, nuo jauniausio iki vyriausio.

 

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA

10. Festivalis „Arpeggio“ vyks 2017 m. gegužės 6 d. Garliavos meno mokykloje sekančiai:

10.1. 10.00  Dalyvių registracija;

10.2. 11.00  VDU Muzikos Akademijos gitaristų koncertas;

10.3. 11.30  FESTIVALIS

10.4. 15.30   Meistriškumo pamokos festivalio dalyviams.

Veda VDU Muzikos Akademijos lektorius Sergėjus Krinicinas.

11. Festivalio organizatoriai turi fotografavimo, filmavimo  ir garso įrašų teises.

12. festivalio dalyviams, mokytojams bus įteikti padėkos raštai ir suvenyrai.

13. Festivalio dalyvio mokestis :

13.1. Solistams  – 10 eurų;

13.2. Ansambliui - 5 eurai už kiekvieną dalyvį.

 

 

VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

18. Paraiškas galima pateikti el. paštu: info@garliavamm.lt  arba registruotu laišku šiuo adresu: Garliavos meno mokykla, Vytauto 54, Garliava, LT -53259.

19. Dalyvių  paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 21 d.

20. Paraiškose nurodyti:

20.1. mokyklą, telefoną, el. paštą;

20.1. dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą.

20.2 . dalyvio programą  (kūrinių pavadinimus, kompozitoriaus vardą,pavardę);

20.3.  programos  trukmė;

20.4. dalyvio mokytojo vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną.

21. Dalyvio mokestį pervesti iki 2017-04-21 ,  Gavėjas: Garliavos meno mokykla,

įstaigos kodas 191099071, AB DNB bankas  a/s  LT044010042500128847.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.  Informacija apie festivalio eigą  bus išsiųsta dalyviams  iki 2017 balandžio 28 d.

23.  Informacija  apie festivalį teikiama:

Garliavos meno mokykla  tel 8 37 552237, el.p. info@garliavamm.lt

Mokyklos direktorius  Regina Guobe tel. 868657550

Koordinatoriai:

Eglė Čekavičienė tel. 868984522, Iveta Budnikienė tel. 867300939

24. Informacija apie festivalį  skelbiama internetinėje svetainėje www.meno.garliava.lm.lt

Kauno r. Garliavos meno mokykla
Respublikinis festivalis "ARPEGGIO 2017"
DALYVIO PARAIŠKA
Mokykla...........................................................................................
Adresas,tel., el. paštas.............................................................................................
Dalyvio vardas, pavardė, gimimo data................................................................................................

Kūrinio autorius (vardas, pavardė) Kūrinio pavadinimas
Programos trukmė............................
Mokytojas (vardas, pavardė, tel.)..........................................................