I respublikinis akordeonistų festivalis "BŪK ARTISTAS 2017"

PATVIRTINTA

Kauno r. Garliavos meno mokyklos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-83

 

I –OJO RESPUBLIKINIO AKORDEONISTŲ FESTIVALIO

„ B Ū K    A R T I S T A S  “

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. I-ojo  Respublikinio akordeonistų festivalio „Būk artistas“ ( toliau – festivalis)  nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, programą, festivalio organizavimo, festivalio dalyvių paraiškų pateikimo, festivalio dalyvių vertinimo ir skatinimo tvarką.

2. Festivalio organizatorius – Kauno rajono savivaldybės  Garliavos meno mokykla

( toliau- mokykla).

3. Festivalis vieno turo.

 

II. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.  Plėtoti muzikinio ugdymo galimybes ir akordeono muziką.

5. Siekti aukštesnio profesinio ir meninio grojimo lygio:

5.1. tobulinti  grojimo akordeonu išraiškos priemones;

5.2. tobulinti  jaunųjų akordeonistų  sceninę kultūrą;

5.3. atrasti talentingus jaunuosius atlikėjus ir skatinti juos;

5.4. Skatinti muzikos ir meno mokyklų pedagogus ir  jaunuosius atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui.

 

III. FESTIVALIO DALYVIAI IR PROGRAMA

6. Festivalyje gali dalyvauti akordeonistai solistai:

6.1.  A kategorija - jaunieji mokyklinio amžiaus  atlikėjai iki 19 m.;

6.2.  B kategorija - atlikėjai nuo 19 m. ir vyresni.

7. Festivalio dalyvio pasirodymo trukmė:

7.1.  A  kategorija  iki 5 min..

7.2.  B  kategorija  iki 10 min.

8. Festivalio dalyvis atlieka 1-2  laisvai pasirinktus kūrinius.

Pageidaujama, kad būtų naudojami šou elementai.

9. Festivalio dalyvių grojimo tvarka sudaroma pagal amžių, nuo jauniausio iki vyriausio.

 

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA

10. Festivalis „Būk artistas“ vyks 2017 m. kovo 18d. Garliavos meno mokykloje sekančiai:

10.1. 9.00                 registracija   -  A  kategorija

10.2. 10.00 -13.00    Festivalis       - A  kategorija

10.3. 13.00               registracija    - B  kategorija

10.4. 14.00 -16.00    Festivalis      - B  kategorija

10.5. 16.30 -18.00    Meistriškumo pamokos.

11. Festivalio organizatoriai turi fotorgafavimo, filmavimo  ir garso įrašų teises.

12. Festivalio dalyvio mokestis:

12.1. mokyklinio amžiaus dalyviams - 10 eurų.

12.2. suaugusiems dalyviams – 15 eurų.

 

V. FESTIVALIO DALYVIŲ VERTINIMAS IR  APDOVANOJIMAS

13. Festivalio dalyvių pasirodymus  vertins  žiuri.

14. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

15. Dalyvių grojimas vertinamas pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, instrumento valdymą, artistiškumą ir sceninę kultūrą.

16. Visiems  dalyviams, jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai ir suvenyrai.

17. Geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanojami „Būk artistas“  prizais.

 

VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

18. Paraiškas galima pateikti el. paštu: info@garliavamm.lt  arba registruotu laišku šiuo adresu: Garliavos meno mokykla, Vytauto 54, Garliava, LT -53263.

19. Dalyvių  paraiškos priimamos iki 2017 m. kovo 1 d.

20. Paraiškose nurodyti:

20.1. mokyklą, telefoną, el. paštą;

20.1. dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą.

20.2 . dalyvio programą  (kūrinių pavadinimus, kompozitoriaus vardą,pavardę);

20.3.  programos  trukmė;

20.4. dalyvio mokytojo vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną.

21. Dalyvio mokestį pervesti iki 2017-03-01  Gavėjas: Garliavos meno mokykla,

įstaigos kodas 191099071, AB DNB bankas  a/s  LT044010042500128847.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.  Informacija apie festivalio eigą  bus išsiųsta dalyviams  iki 2017 kovo 05 d.

22.  Informacija  apie festivalį teikiama:

Garliavos meno mokykla  tel 837 552237, el.p. info@garliavamm.lt

Mokyklos direktorius  Regina Guobe tel. 868657550

Koordinatoriai:

Violeta Traškevičienė tel. 8 600 30632 , Reda Labanauskienė 8 616 00321

23. Informacija apie festivalį  skelbiama internetinėje svetainėje www.meno.garliava.lm.lt

Kauno r. Garliavos meno mokykla
Respublikinis festivalis "BŪK ARTISTAS"
DALYVIO PARAIŠKA
Mokykla...........................................................................................
Adresas,tel., el. paštas.............................................................................................
Dalyvio vardas, pavardė, gimimo data................................................................................................

Kūrinio autorius (vardas, pavardė) Kūrinio pavadinimas
Programos trukmė............................
Mokytojas (vardas, pavardė, tel.)..........................................................