MOKINIŲ PRIĖMIMAS


Mokinių priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. Nr.TS-210, galima rasti mokyklos internetinėje svetainėje:

https://www.meno.garliava.lm.lt/teises-aktai-2/mokiniu-priemimas/