8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Skyriai, žinios apie mokytojusAKORDEONO SKYRIUS

Akordeonistai


Eil. nr.

VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Violeta Gadliauskienė
Aukštasis
Akordeonas
Mokyt. metodininkė
2 Lina Zalepūgienė
Aukštasis
Akordeonas
Mokyt. metodininkė
3 Violeta Traškevičienė
Aukštasis
Akordeonas
Mokyt. metodininkė
4 Agnė Daučianskaitė
Aukštasis
Akordeonas
Vyr. mokytoja
5 Audrius Daučianskas Aukštasis Akordeonas MokytojasFORTEPIJONO SKYRIUS


Skaidrė Maldonienė, Gražina Leckienė, Violeta Mazeliauskienė, Audronė Gudžienė, Alma Pliurienė II-oje eilėje Daina Skudžinskaitė, Jolanta Čeponienė, Rasa Motiejūnienė, Ariadna Pakštienė, Raimonda Emilija Pauzienė, Janina Urbonavičienė

Eil. nr. VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Saulius Zalepūga Aukštasis Fortepijonas Vyr. mokytojas
2 Skaidrė Maldonienė
Aukštasis
Fortepijonas
Mokyt. metodininkė
3 Gražina Leckienė
Spec. vidurinis
Fortepijonas
Mokyt. metodininkė
4 Violeta Mazeliauskienė
Spec. vidurinis
Fortepijonas
Mokyt. metodininkė
5 Audronė Gudžienė
Spec. vidurinis
Fortepijonas
Vyr. mokytoja
6 Alma Pliurienė
Spec. vidurinis
Fortepijonas
Vyr. mokytoja
7 Daina Kripavičienė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
8 Jolanta Čeponienė Aukštasis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
9 Rasa Motiejūnienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
10 Ariadna Pakštienė Spec. vidurinis Fortepijonas Vyr. mokyt.
11 Raimonda Emilija Pauzienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
12 Janina Urbonavičienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
13 Svetlana Trifonkova Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
14 Agnė Petraitytė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
15 Laura Stepkovičiūtė VDU MA
Koncertmeisterė Nesuteikta
16 Goda Palskytė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
17 Laura Šerpytytė Paulauskienė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
18 Lina Dinsmonienė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
19 Laima Liutkauskienė Aukštasis Koncertmeisterė Mokyt. metodininkė
20 Jurgita Lapienytė Aukštasis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
21 Vilma Švabauskienė Aukštasis Koncertmeisterė Vyr. mokyt
22 Domantė Matulevičiūtė VDU MA Koncertmeisterė Nesuteikta
23 Lina Vitkauskaitė Aukštasis Fortepijonas Vyr. mokytoja
24 Olena Rozhestvenna VDU MA Koncertmeisterė Nesuteikta


STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS


Marija Janavičienė, Eglė Čekavičienė, Rūta Žebrauskaitė, Iveta Budnikienė, Daiva Skrelevičienė II-oje eilėje Valentas Raginskis, Eglė Tiškienė, Urtė Šabūnaitė, Regina Guobė, Rita Tamošiūnienė, Linas Mikšiūnas

EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ

IŠSILAVINIMAS  
DĖSTOMAS DALYKAS   
PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Marija Janavičienė
Spec. vidurinis
Gitara
Vyr. mokyt
2 E glė Čekavičienė
Aukštasis
Gitara
Mokyt. metodininkė
3 Rūta Taurienė
Aukštasis
Smuikas
Mokytoja
4 Iveta Budnikienė
Spec. vidurinis
Smuikas
Mokyt. metodininkė
5 Daiva Skrelevičienė
Aukštasis
Smuikas
Mokytoja
6 Valentas Raginskis VDU MA Gitara Nesuteikta
7 Eglė Tiškienė Aukštasis Smuikas Mokyt. metodininkė
8 Urtė Šabūnaitė Aukštasis Smuikas Mokytoja
9 Regina Guobė Aukštasis Violončelė Mokyt. metodininkė
10 Rita Tamošiūnienė Spec. vidurinis Smuikas Mokyt. metodininkė
11 Linas Mikšiūnas Aukštasis Gitara Mokyt. metodininkas
12 Paulina Daukšytė Aukštasis Smuikas Mokytoja


TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Gintaras Vilčiauskas, Valė Dervinienė, II-oje eilėje Lijana Bartkaitė, Jolanta Kijauskienė, Monika Kasperavičiūtė

EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS
PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Gintaras Vilčiauskas
Aukštasis
Birbynė
Mokyt. ekspertas
2 Valė Dervinienė
Aukštasis
Kanklės
Mokyt.metodininkė
3 Lijana Bartkaitė
Aukštasis
Kanklės
Mokytoja
4 Jolanta Kijauskienė
Aukštasis
Kanklės
Mokyt. metodininkė
5 Monika Kasperavičiūtė
Aukštasis
Kanklės
Mokytoja


DAILĖS SKYRIUS


Rimutė Skučienė, Zita Mateiča, Vytautė Balčiūnė, Linas Zizas, Danutė Selmistraitienė, Vita Boreikienė

EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Rimutė Skučienė
Spec. vidurinis
Dailė
Mokyt. metodininkė
2 Zita Mateiča
Aukštasis
Dailė
Mokyt. metodininkė
3 Vytautė Balčiūnė
Aukštasis
Dailė
Vyr. mokytoja
4 Linas Zizas
Aukštasis
Dailė
Mokyt. metodininkas
5 Danutė Marija Selmistraitienė
Aukštasis
Dailė
Mokyt. metodininkė
6 Vita Boreikienė Aukštasis Dailė Mokytoja


CHORINIO DAINAVIMO IR TEORIJOS SKYRIUS


Ieva Mocevičienė, Rytis Janilionis, Jolanta Stankūnienė, Daiva Vaikutienė, Julija Stankevičiūtė, Neonila Vrubliauskienė, Indra Kubiliūnienė, Ingrida Laurinaitienė, Laimutė Dzedaravičienė, Gražina Gutmanienė


EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Ieva Mocevičienė
Aukštasis
Teorinės disciplinos
Mokytoja
2 Rytis Janilionis
Aukštasis
Solinis dainavimas
Mokytojas
3 Jolanta Stankūnienė
Aukštasis
Solinis dainavimas
Mokytoja
4 Daiva Vaikutienė
Aukštasis
Teorinės disciplinos
Vyr. mokytoja
5 Julija Stankevičiūtė
Aukštasis
Solinis dainavimas
Mokytoja
6 Neonila Vrubliauskienė
Aukštasis Teorinės disciplinos Mokyt. metodininkė
7 Indra Kubiliūnienė Aukštasis Teorinės disciplinos Mokyt. metodininkė
8 Ingrida Laurinaitienė Aukštasis Solinis dainavimas Mokytoja
9 Gražina Gutmanienė Aukštasis Teorinės disciplinos Mokyt. metodininkė
10 Daina Nickutė
Aukštasis Teorinės disciplinos Mokytoja
11 Renata Varnagirytė Aukštasis Solinis dainavimas Mokytoja


PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Juozas Strupinskas, Gintaras Chockevičius, Raimundas Arnašius, Rasa Ringienė, Aivis Sipavičius, Birutė Berkmonienė, Rimvydas Vilkas, Remigijus Terminas


EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Birutė Berkmonienė
Aukštasis
Fleita
Vyr. mokytoja
2 Monika Ryškutė Aukštasis
Fleita
Mokytoja
3 Raimundas Arnašius
Aukštasis
Trimitas
Mokytojas
4 Gintaras Chockevičius
Aukštasis
Klarnetas
Vyr. mokytojas
5 Ričardas Dinsmonas
Aukštasis
Klarnetas
Mokytojas
6 Ąžuolas Paulauskas Aukštasis Mušamieji Mokytojas
7 Juozas Strupinskas Aukštasis Fleita Mokytojas
8 Aivis Sipavičius Aukštasis Trimitas Mokytojas
9 Paulius Palionis Aukštasis Mušamieji Mokytojas
10 Gražvydas Dimbelis VDU MA Mušamieji Nesuteikta
11 Kęstutis Zubavičius Aukštasis Mušamieji Mokytojas
12 Remigijus Terminas Aukštasis Trimitas Mokyt. metodininkas
13 Rimvydas Vilkas Aukštasis Saksofonas Mokytojas
14 Aivaras Ūsas Aukštasis Saksofonas Mokytojas