Rekvizitai

Kauno r. Garliavos meno mokykla
Adresas: Vytauto g.54, Garliava  LT 53263
Įmonės kodas: 191099071
Tel. 8 37 552237
El. paštas: info@garliavamm.lt

https://www.meno.garliava.lm.lt


Mokyklos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokyklos steigėjas: Kauno rajono savivaldybės taryba.
Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokymo forma: dieninis neformalusis meninis ugdymas.