8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Savivalda

Mokyklos taryba susideda iš 9 narių: trys mokytojai, trys tėvų atstovai ir trys mokiniai.

Tarybos pirmininkė – Mokytoja Iveta Budnikienė. Tarybos sekretorė – mokytoja Lijana Bartkaitė.

Nariai: direktorės pavaduotojas Saulius Zalepūga, Gražvydas Vaičaitis, Birutė Mikalauskienė, Giedrius Balevičius - tėvų atstovai ir  mokinių atstovai - Goda Bužavaitė, Salvijus Striuogys, Augustinas Jurgaitis.

Mokyklos tarybos  sudėtis atnaujinta 2017 m. rugsėjo 27 d.

 

Mokytojų Atestacijos Komisija, patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administacijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo  2017 m. birželio 14 d.  įsakymu Nr. T1-96

Komisijos pirmininkė  mokyklos direktorė Regina Guobė.
Komisijos pirmininkės pavaduotojas Iveta Budnikienė, Kauno r. Garliavos meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė.
Komisijos sekretorė Skaidrė Maldonienė, Kauno r. Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė.
Komisijos nariai: Gintaras Vilčiauskas, Kauno r. Garliavos meno mokyklos muzikos mokyklos ekspertas.
Kauno r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  deleguotas atstovas - skyriaus vyriausioji specialistė  Miglė Trainienė.

Komisijos sudėtis atnaujinta 2017 m. birželio 14 d.

Darbo taryba

Pirmininkas - Gintaras Vilčiauskas
Sekretorė - Lijana Bartkaitė
Narys - Lina Zalepūgienė
Taryba sudaryta 2017 m. gruodžio 28 d.