Savivalda

Mokyklos taryba susideda iš 9 narių: trys mokytojai, trys tėvų atstovai ir trys mokiniai.

Tarybos pirmininkė – Mokytoja Iveta Budnikienė. Tarybos sekretorė – mokytoja Daiva Vaikutienė.

Nariai: direktorės pavaduotojas Saulius Zalepūga, Gražvydas Vaičaitis, Birutė Mikalauskienė, Giedrius Balevičius - tėvų atstovai ir  mokinių atstovai - Goda Bužavaitė, Salvijus Striuogys, Augustinas Jurgaitis.

Mokyklos tarybos  sudėtis atnaujinta 2016 m. rugsėjo 29 d.

 

Mokytojų Atestacijos Komisija.
Komisijos pirmininkė  mokyklos direktorė Regina Guobė.
Komisijos pirmininkės pavaduotojas Saulius Zalepūga.
Komisijos sekretorė Janina Urbonavičienė.
Komisijos nariai: Violeta Mazeliauskienė, Violeta Traškevičienė, Iveta Budnikienė.
Kauno r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  deleguotas atstovas - skyriaus vyriausioji specialistė  Miglė Trainienė.

Komisijos sudėtis atnaujinta 2014 m. gegužės 26 d.