Gradus ad Parnassum 2016 NUOSTATAI

VI TARPTAUTINIS KONKURSAS

"GRADUS AD PARNASSUM"

2016 m. birželio 9-12 d.d.


I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1.  VI Tarptautinio konkurso „Gradus ad Parnassum“  ( toliau – Konkursas )  nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, programą, konkurso organizavimo, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo tvarką,   konkurso dalyvių vertinimo ir skatinimo tvarką.

  1. Konkurso organizatorius – Kauno rajono savivaldybė, Kauno r. Garliavos meno mokykla ( toliau –mokykla)
  2. Konkursas vieno turo.
  3. Konkurso partneriai :

4.1. Kauno Valstybinė Filharmonija;

4.2. Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos Akademija;

4.3. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija;

4.4. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija;

5. Konkurso globėjas – Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.


II.KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Populiarinti instrumentinę  klasikinę, šiuolaikinę  užsienio ir Lietuvių kompozitorių muziką.

7. Plėtoti jaunųjų atlikjėjų  muzikinio ugdymo  galimybes.

8. Ugdyti jaunųjų atlikėjų sceninius įgūdžius.

9. Plėtoti kultūrinius dalykinius ryšius tarp Lietuvos ir kitų šalių mokyklų, pedagogų , jaunųjų atlikėjų.

10. Atrasti talentingus jaunuosius atlikėjus ir skatinti juos.

 

III.KONKURSO DALYVIAI

11. Konkurse gali dalyvauti jaunieji atlikėjai gimę po 1997m. birželio 9 dienos.

12. Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas :

12.1. fortepijonas;

12.2. akordeonas  ( klavišiniai, mygtukiniai );

12.2. styginiai  instrumentai ( smuikas,  altas, violončėlė, kontrabosas, gitara, arfa) ;

12.3  pučiamieji  instrumentai ( mediniai, variniai, mušamieji);

12.3. liaudies instrumentai ( kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai  ir užsienio  šalių  liaudies

instrumentai).

13.  Konkurso dalyvių grojimo tvarka sudaroma  pagal amžiaus grupes:

Grupė

Amžiaus

Programos laikas

A

iki  8 metų

iki 5 minučių

B

9-10 metų

iki 7 minučių

C

11-12 metų

iki 9 minučių

D

13-14 metų

iki 11 minučių

E

15-16 metų

iki 13 minučių

F

17-18 metų

iki 15  minučių

IV. KONKURSO PROGRAMA

14.Visų instrumentų kategorijų  ir amžiaus grupių dalyviams privalomi du kūriniai:

14.1. baroko arba klasicizmo epochos kūrinys- polifonija arba stambi forma (visa arba atskiros dalys);

14.2.  romantizmo laikotarpio  arba šiuolaikinis kūrinys;

14.3. likusį laiką galima atlikti laisvą programą;

14.4. pakartojimai kūriniuose nebūtini;

14.5. kūriniai atliekami mintinai.

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

15.  VI – asis konkursas   “Gradus ad Parnassum” vyks 2016 m. birželio  9 - 12 d.  Kaune.

16.  Konkurso atidarymas vyks  2016 m. birželio  9 d..

17.  Konkurso uždarymas ir laureatų koncertas  vyks birželio  12 d. Kauno Valstybinėje Filharmonijoje.

18.  Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apsimoka patys konkurso dalyviai.

19. Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV transliacijas be  apmokėjimo konkurso dalyviams.

20.  Konkurso dalyvių skaičius ribotas.

21. Konkurso dalyvio stojamasis mokestis 60 eurų.

 

VI. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR  APDOVANOJIMAS

22. Konkurso dalyvių pasirodymus  vertins  komisijos sudarytos kiekvienai instrumentų kategorijai.

23. Vertinimo komisijos sprendimai neapskundžiami.

24. Konkurso dalyvių apdovanojimai:

24.1.Visiems  dalyviams, jų mokytojams, koncertmeisteriams bus įteikti  konkurso dalyvio  padėkos raštai,  suvenyrai.

24.2. GRAND PRIX laureatai  bus apdovanoti  diplomais, prizais ir piniginėmis premijomis.

24.3.  KONKURSO I-ųjų  vietų laureatai bus apdovanoti  diplomais, prizais ir piniginėmis premijomis.

24.4. KONKURSO  II-ųjų ir  III-ųjų vietų laureatai bus apdovanoti  diplomais ir prizais.

24.5. KONKURSO diplomantai  bus apdovanoti diplomais ir prizais.

 

VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

25. Paraiškas galima pateikti el. paštu:  garmuzm@delfi.lt arba   www.meno.garliava.lm.lt pateiktoje  paraiškoje, arba registruotu laišku šiuo adresu: Garliavos meno mokykla, Vytauto 54, Garliava, LT -53259.

26. Dalyvių  paraiškos priimamos iki 2016 m. kovo 01 d. Kartu su paraiška privaloma   atsių sti:                

a) gimimo liudijimo kopiją (originalą turėti atvykus į konkursą);

b) dalyvio  nuotrauką;

c) konkurso dalyvio mokesčio kvitą arba jo kopiją.

27. Konkurso dalyvio stojamąjį  mokestį   pervesti iki 2016 m. kovo 1 d. Dalyvio mokestis negrąžinamas.

Gavėjas: Garliavos meno mokykla, įstaigos kodas 191099071,  AB  DNB  bankas  a/s  LT044010042500128847.

28. Dalyvis registruojamas  tik pateikęs visus nurodytus  dokumentus ir sumokėjęs konkurso stojamąjį  mokestį.

 

VIII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Kvietimas dalyvauti konkurse  ir informacija apie repeticijas bus išsiųsta dalyviams  iki 2016 -05-01 d.

30. Informacija teikiama: Garliavos meno mokykla  tel 837 552237, el.p. garmuzm.@delfi.lt

Mokyklos direktorius    Regina Guobė  tel. 8686 57550

Koordinatoriai: Fortepijono kategorija -  Svetlana Trifonkova  tel. 869963374

Akordeono kategorija – Violeta Traškevičienė tel. 8 600 30632

Styginių, pučiamųjų, liaudies  instrumentų kategorijos –  Iveta Budnikienė tel. 8 673 00939;

31. Informacija apie  konkursą skelbiama mokyklos  internetinėje svetainėje www.meno.garliava.lm.lt

----------------------------------------------