Mokyklos 40-mečio jubiliejus

ISTORIJOS PUSLAPIAI

1974 m. rugsėjo 1 d. remiantis Lietuvos TSR švietimo ministro 1974 m. rugpjūčio mėn. 30 d. įsakymu Nr. 209, atidaryta Kauno rajono Garliavos vaikų muzikos mokykla.
Iki 1984 m. mokykla veikė prie Jonučių vidurinės mokyklos.
1974-1993 m. mokyklos direktorius Leonas Galvydis.
1977-1984 m. pavaduotojas ugdymui Mykolas Gadliauskas.
1984-2002 m. pavaduotoja ugdymui Regina Zubauskienė.
1984 m.-mokykla perkelta į nuosavas patalpas Vytauto gt. 54
Mokyklos veikla plėtėsi, sparčiai augo mokinių skaičius.
Įsteigti filialai: 1992 m. - Vilkijoje ir Babtuose, 1993 m. - Raudondvaryje.
1993-2001 m. mokyklos direktorius Vaclovas Žvirblis.
Nuo 2002 m. iki dabar mokyklos direktorė Regina Guobė.
Pavaduotojai ugdymui Iveta Budnikienė, Saulius Zalepūga.
2002-2009 m. įgyvendintas mokyklos plėtros planas:
2002 m. - atidarytas dailės skyrius Garliavoje. 2005 m. - Vilkijoje, 2009 m. - Raudondvaryje.
2004 m. - mokyklai suteiktas meno mokyklos vardas.
Pastarasis dešimtmetis mokyklai buvo išbandymų ir atradimų laikotarpis.Ryškūs šalies švietimo sistemos pokyčiai skatino stiprinti kūrybines pozicijas, kurti naujas ugdymo, konkursinės, koncertinės veiklos tradicijas, kiekvienam vaikui pasiūlyti tinkamą kūrybinę erdvę.
2008-2014 m. Kauno rajono savivaldybės vadovų dėka pradėti ir baigti mokyklos renovacijos darbai.