I respublikinis piešimo konkursas "Štrichas"


I RESPUBLIKINIS PIEŠIMO KONKURSAS "ŠTRICHAS" PROJEKTAS

I Piešimo konkurso "Štrichas" nuostatai ir anketa

2012 m. birželio 1 d. mokykla organizavo I piešimo konkursą "Štrichas", kuris buvo skirtas dailės skyriaus dešimtmečiui ir vaikų gynimo dienai paminėti. Konkurso globėjas - Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Kai 2002 m. mokykloje buvo atidarytas dailės skyrius, p. V.Makūnas ėjo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pareigas ir buvo vienas iš muzikos mokyklos plėtros iniciatorių. Dabar dailės skyriai veikia ir Vilkijoje ir Raudondvaryje. Dirba penki mokytojai, kurie ir sukvietė į konkursą 53 jaunuosius dailininkus iš 7 meno mokyklų: Varėnos, Lazdijų, Raseinių, Kaišiadorių, Kėdainių, Veiverių, Garliavos. Konkursas vyko Raudondvaryje. Kultūros centro ir seniūnijos erdvės buvo pripildytos jaudulio ir jaunatviško šurmulio. Organizuota edukacinė ekskursija į J.Naujalio muziejų, Raudondvario pilį. Į renginį atvyko Kauno rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Raminta Popovienė. 2002 m. p. R.Popovienė buvo švietimo skyriaus vyr. specialistė ir kartu su mokyklos atstovais vyko į Prienus, Jonavą pasidomėti dailės skyrių veikla ir patirtimi. Atrodo, kad lūkesčiai išsipildė. 2004 m. mokyklai suteiktas Garliavos meno mokyklos vardas. Dailės skyriaus mokytojai ir mokiniai kuria puikias tradicijas. Išvykos, parodos, plenerai, konkursai, susitikimai. Keletas pačių talentingiausių jaunųjų dailininkų pasirinko dailės studijas, kurias tęsia Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Šis pirmasis piešio konkursas "Štrichas" vyko trijose amžiaus kategorijose. Dalyvių darbus vertino kompetentinga komisija - J.Vienožinskio kolegijos docentė Birutė Sarapienė, dailininkų sąjungos narys Edmundas Unguraitis, mokytoja metodininkėZita Mateiča. Jauniausioje iki 11 metų grupėje vaikučiai piešė pasaką. Mažieji puikiai įsijautė į tekstą vaizduodami jos veikėjus- senelę, katinėlį, lapę. Vertinimo komisija atrinko originaliausius, dekoratyviausius, spalvingiausius ir tiksliausiai pasakos turinį atskleidusius piešinius.

I vieta šioje grupėje buvo skirta Evelinai Savickaitei (Veiverių MM), II vieta - Brigitai Norutei (Garliavos MM), dvi III vietas Gretai Kazlauskaitei ir Urtei Šumskytei (Kaišiadorių MM). Antroje 12-15 metų amžiaus grupėje dalyviai piešė kompozicijas iš pateiktų daiktų išlaikant proporcijas, dydžius ir santykius. Piešė grafiškai ir spalvomis. Šioje grupėje laureatais tapo mūsų mokyklos dailininkės. Tai I vieta Justina Žutautaitė (Vilkijos fil.), II vieta Emilija Petraškaitė, II vieta Greta Rokaitė, III vieta Kornelija Pakalnytė, III vieta Justina Michailovaitė, III vieta Guoda Žaleniakaitė (Veiverių MM). Vyriausiųjų 16-18 metų amžiaus grupėje dalyviai iliustravo duotą tekstą. Konkursantų nupieštos iliustracijos sužavėjo vertinimo komisijos narius skirtingumu ir išraiškos būdais, kurie atskleidė teksto pajutimą, kūrybinį mąstymą ir fantaziją. Laureatais tapo Kėdainių dailės mokyklos mokiniai: I vieta Gabrielė Monginaitė, II vieta Donata Skrodenytė, II vieta Vladislav Turdalijev, III vieta Rūta Katiliūtė, III vieta Ignė Žukauskaitė (Garliavos MM). Laureatams įteikti medaliai ir laureatų diplomai, o visiems jų mokytojams padėkos raštai, suvenyrai: spalvingos maikutės, plakatai, Garliavos meno mokyklos dailės darbų bukletas, CD "Muzikinis peizažas 2012". Po laureatų apdovanojimo grožėjomės visų dalyvių ir laureatų piešiniais, dalinomės įspūdžiais ir patirtimi.

Renginio organizatoriai dėkoja Raudondvario Kultūros centro, seniūnijos, J.Naujalio muziejaus vadovams, Raudondvario dvaro darbuotojams už nuoširdų bendradarbiavimą. Dėkojame Kauno rajono merui Valerijui Makūnui už nuolatinį dėmesį ir rūpestį meno mokyklos jauniesiems muzikantams ir dailininkams. Tikime, kad ugdomas grožio pajutimas kasdienybėje ir šventėje padės vaikų širdelėse pagrindus geriaus pažinti tikrąsias vertybes ir išsaugoti jas. Iki susitikimo II konkurse "Štrichas" 2015 m.