IV asis tarptautinis konkursas „Gradus ad parnassum“