Išleisti kompaktiniai diskai

Išleisti keturi kompaktiniai diskai:

"Muzikinis peizažas" - 2005 m.
"Muzikinis peizažas" - 2006 m.
"Muzikinis peizažas" - 2008 m.
"Muzikinis peizažas" - 2012 m.