Dainuoju Lietuvai 2015

XIX TARPTAUTINIO LIETUVIŠKOS PATRIOTINĖS DAINOS

KONKURSAS-FESTIVALIS

“DAINUOJU LIETUVAI 2015“

Balandžio 18 d. Garliavos meno mokykloje vyko  respublikinis XXI  lietuviškos patriotinės dainos festivalis- konkursas. Renginio globėjas Kauno r.  meras Valerijus Makūnas įsteigė  specialų prizą “Konkurso nugalėtojas”   , dėl kurio  varžėsi 132 vaikai iš keturiolikos ugdymo įstaigų:

Vaikų darželių, bendrojo ugdymo mokyklų, muzikos , meno mokyklų , J.Gruodžio konservatorijos  ir  du ansambliai ( 25 vaikai)  iš Lenkijos Seinų lietuviškosios mokyklos.

Pagrindiniai  konkurso reikalavimai: 1- dainos  lietuviškos  ir   viena daina būtinai   tėvynės  tema:

2-dainavimas  tik  gyvas  ( be mikrofonų):  3- akompatimentas   natūralus ( be fonogramų).

Jaunųjų dainorėlių pasirodymus vertino kompetetinga komisija. Pirmininkas - operos solistė Rasa Juzukonytė, komisijos nariai  LMTA profesorius Viktoras Masalevičius , Kauno muzikinio teatro solistė Gitana Pečkytė, J.Gruodžio konservatorijos dėstytojas Donatas  Jakūbonis , Garliavos bendruomenės  centro “Gaida”  pirmininkė G.Kartinauskienė.

Meno mokyklos sale  buvo pilnutėlė.  Konkurso dalyvius, mokytojus,  svečius  pasveikino Rasa Juzukonytė.  Tautinių instrumentų  ansamblis   “Jiesia”   svečiams  skyre  muzikinį pasveikinimą.  Solo dainas atliko mokytojai   Monika Kasperavičiūtė , Julija Stankevičiūtė, Gintaras Vilčiauskas .

Nuoširdūs  dainorėlių  pasirodymai žavėjo vertinimo komisiją , mokytojus ir  klausytojus.

Absoliučiai geriausiu pripažintas Babtų gimnazijos “Vaikinų ansamblis “ ( mokytoja D.Šakalienė). Jiems   įteiktas  įspūdingas suvenyras -  Kauno r. Mero Valerijaus Makūno įsteigtas prizas ”Konkurso nugaletojas”.

“ Grand prix”  solistų grupėje laimėjo Elektrėnų meno mokyklos daininkė Akvilė Suslavičiūtė.

“ Grand prix “ ansamblių grupėje laimėjo Kauno I-os muzikos mokyklos merginų ansamblis “Sacrum”.

Meno mokyklos mokiniai pelnė tris laureatų vardus. Merginų vokalinis ansamblis –I vieta ( mokytoja L.Dzedaravičienė. Solistai Martynas Rimas –II vieta , Elija Vaitulionytė –III vieta ( mokytojas R.Janilionis).

Visi konkurso dalyvai ir jų mokytojai  buvo apdovanoti suvenyrais ir padėkos raštais.

NUOSTATAI

I.TIKSLAS

Tarptautinio lietuviškos patriotinės dainos konkurso-festivalio“Dainuoju Lietuvai“

tikslas - ugdyti Lietuvos vaikų ir jaunimo patriotiškumą, puoselėti tautos tradicijas, lietuviškas dainas bei kalbą, diegti meilę Lietuvai Tėvynei, šalies kultūriniam paveldui, ugdyti jaunosios kartos kūrybinius bei meninius sugebėjimus ir meno sampratą. Siekiama palaikyti ryšius su lietuviškomis mokyklomis užsienio šalyse, plėsti kultūrinius ryšius, garsinant Lietuvos vardą. Tarptautinis konkursas-festivalis „Dainuoju Lietuvai“, vyksta kas antri metai.

II. DALYVIAI

 1. Festivalyje gali dalyvauti: solistai, duetai, tercetai, kvartetai, įvairios sudėties vokaliniai ansambliai ( ne daugiau 12 žmonių) iš bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinių įstaigų, kultūros centrų, muzikos, meno mokyklų, bendruomenių centrų ir kt. institucijų. Vadovas gali pateikti du kolektyvus skirtingose amžiaus grupėse. Atlikėjas gali dalyvauti tik viename kolektyve. Dalyvių skaičius yra ribotas. Dalyviams pageidaujant rekomenduojami nakvynės adresai, organizuojamas maitinimas.
 2. Konkurso-festivalio dalyviai skirstomi į grupes:

I grupė                         - ikimokyklinio amžiaus vaikai

II grupė                        - I-IV kl. mokiniai

III grupė                      - V-VIII kl. mokiniai

IV grupė                      - IX-XII kl. mokiniai, jaunimas

 1. Dalyvio mokestis 5 (penki) eurai.

Mokestį pervesti iki 2015 m. kovo 20 d.: DNB bankas; b.k. 40100; a/s LT 784010042501187531

Rekvizitai: Bendruomenės centras „Gaida“. įm.k. 300569271

 1. Konkurso – festivalio dalyvių paraiškas siųsti iki 2015 m. kovo 20 d.:

El. paštu: gaida.bc@gmail.com Liepų 17, Garliava, Kauno rajonas, LT 53239

El. paštu: garmuzm@delfi.lt Vytauto g. 54, Garliava, Kauno r. LT53259

III. REPERTUARAS

Atlikėjai atlieka dvi laisvai pasirinktas lietuvių autorių arba savos kūrybos dainas.

Trukmė – 7 min. Kūriniai atliekami lietuvių kalba.

Vienas kūrinys privalomas patriotine tematika.

Kūrinių atlikimas tikro garso ( be mikrofonų, be fonogramų).

Akompanimentas -  tik akustiniais instrumentais arba jų grupėmis.

IV.VERTINIMAS

 1. Atlikėjus vertina komisija pagal šiuos kriterijus: repertuaro parinkimas ir sudėtingumas; atlikimo kokybė; sceninė kultūra; akompanimentas.
 2. Komisijos sudėtis skelbiama  festivalio atidarymo metu.
 3. Kolektyvų vadovams bus teikiami padėkos raštai.
 4. Galimi pavienių asmenų ir rėmėjų prizai.
 5. Apdovanojimai:

GRAND PRIX           - konkurso-festivalio atlikėjas (solistas)

GRAND PRIX           - konkurso-festivalio atlikėjas (ansamblis)

Visose amžiaus grupėse dalyviai bus apdovanojami I-II-III vietų laureatų diplomais.

Diplomai, vertingos dovanos bus teikiami konkursui – festivaliui pasibaigus.

V. KONKURSO-FESTIVALIO VIETA

 1. Konkurso-festivalio vieta Garliavos meno mokykla, Vytauto 54, Garliava, Kauno r.
 2. Atidarymas – 2015 m. balandžio 18 d. 10.30 val.
 3. Registracija:

Užsienio šalių dalyvių registracija vyks balandžio 17 d. 17.00-20.00 val.

Lietuvos dalyvių registracija vyks balandžio 18 d. 8.30-10.00 val.

 1. Ekskursija svečiams po Kauno rajoną, Kauno senamiestį 2015 m. balandžio 19 d.
 1. VI. ORGANIZATORIAI
 1. Garliavos bendruomenės centras „Gaida“. Tel.  8 620 49898
 2. Kauno r. Garliavos meno mokykla. Tel. 8 37 552237

DALYVIO PARAIŠKA