Vizija, misija

Misija

Švietimo institucija teikianti muzikos ir dailės pradines žinias, įgūdžius ir savo veikla prisidedanti prie
Kauno rajono švietimo sistemos puoselėjimo, mokinių emocinio ugdymo ir socialinės integracijos.


Vizija

Moderniai įrengta mokykla tenkinanti vaikų ir suaugusiųjų meninio ugdymo poreikį ir siekianti
veiklos efektyvumo.