8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Istorija

Mokykla įsteigta 1974m. rugsėjo 01 d.
1974-1984 m. mokykla neturėjo savų patalpų ir dirbo Garliavos  Jonučių vidurinėje mokykloje.
1984m. mokyklai paskirtas suremontuotas pastatas Vytauto g. 54.
Mokyklos veikla plėtėsi, sparčiai augo mokinių skaičius.
Atidaryti filialai 1992 m.Vilkijoje ir  Babtuose,1993m.- Raudondvaryje.
Nuo mokyklos įsteigimo iki 1993 m. mokyklos direktorius Leonas Galvydis.
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui  Mykolas Gadliauskas 1977-1984m. ir  Regina Zubauskienė 1985-2002m..
1993-2001 m. mokyklos direktorius - Vaclovas Žvirblis.
2002 - 2021 m. mokyklos direktorė  Regina Guobė.
Nuo 2021 m. mokyklos direktorius Gintaras Vilčiauskas. Pavaduotojai ugdymui Saulius Zalepūga ir Iveta Budnikienė.
2003-2005 m.įgyvendintas mokyklos plėtros  ir profilio pagilinimo planas - atidarytas dailės skyrius Garliavoje  ir  Vilkijoje .
2004m. mokyklai suteiktas meno mokyklos vardas.
2006m. Vilkijos Filialas įsikūrė puikiose patalpose miesto centre.
2009m. pradėti Garliavos mokyklos pastato renovacijos ir priestato statybos darbai. Lėšos skiriamos iš Valstybės Investicijų Fondo. Darbai baigti 2014 m.