8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Apie mokyklą
Apie mokyklą

Mokykloje 2020/2021 m.m. meninius gebėjimus ugdo ir lavina 854 vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji. Iš jų: Garliavoje - 499, filialuose  Raudondvaryje - 254, Vilkijoje - 65, Babtuose - 36 mokiniai. Veikia fortepijono, akordeono, styginių instrumentų (smuikas, gitara), pučiamųjų instrumentų (fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, mušamieji, marimba ), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai), akordeono, chorinio dainavimo (jaunių , jaunučių chorai, solinis dainavimas), ankstyvojo amžiaus  meninio ugdymo, teorinių disciplinų, dailės skyriai. Mokykloje dirba 75 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 31 mokytojas metodininkas,  19 vyresniųjų  mokytojų , 26 mokytojai. Mokyklos istorijos puslapius puošia laureatų ir diplomantų vardai laimėti prestižiniuose respublikiniuose ir tarptautiniuose  konkursuose Lietuvoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Jungtinėjė Karalystėje.

Mokyklos ryšiai

Mokykla palaiko ir tobulina dalykinius - kultūrinius ryšius su  meninio  ugdymo įstaigomis: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kauno J.Gruodžio konservatorija, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija,  Kauno I-ąja muzikos mokykla, A.Kačanausko muzikos mokykla, M.Petrausko muzikos mokykla, Jonavos J.Miščiukaitės meno mokykla, Kauno „ Santaros „ mokykla, Tautinės Kultūros Centru,  M. ir K.Petrauskų , J.Gruodžio ,  Nacionaliniu M.K. Čiurlionio muziejais.

Kultūrinius ryšius palaiko su Kauno rajono:  Viešąja biblioteka, Raudondvario, Garliavos sporto ir kultūros centru, Garliavos Šv.Trejybės Bažnyčia, Kauno apskrities Garliavos Ligonine, Kauno rajono Garliavos Jonučių mokykla,  Garliavos Mokykla- darželiu, Babtų ir Vilkijos gimnazijomis.

Mokykloje organizuojama:
Susitikimai- koncertai  su kūrėjais, atlikėjais,  garsiais  pedagogais.
Edukacinės – pažintinės išvykos į koncertus, operos ir baleto  spektaklius.
Švietėjiški – edukaciniai koncertai muziejuose, bendro lavinimo mokyklose , darželiuose.
Rengiami seminarai – praktikumai muzikos mokytojams.
Kuriamos naujos netradicinės ugdymo aplinkos.

Tarptautiniai konkursai:

I – as  Tarptautinis konkursas  „Gradus ad Parnassum“   2001m.

II- as  Tarptautinis konkursas  „Gradus ad Parnassum“   2004 m.

III-as  Tarptautinis konkursas  „Gradus ad Parnassum“   2007 m.

IV- as Tarptautinis konkursas  „Gradus ad Parnassum“  2010m.

V -as Tarptautinis konkursas "Gradus ad Parnassum" 2013 m.

VI -as Tarptautinis konkursas "Gradus ad Parnassum" 2016 m.

XIX Patriotinės dainos konkursas "Dainuoju Lietuvai 2015" 2015 m.

XX Patriotinės dainos konkursas "Dainuoju Lietuvai 2017" 2017m.

XXI Patriotinės dainos konkursas "Dainuoju Lietuvai 2019" 2019 m.

Respublikiniai konkursai:

I -asis respublikinis piešimo konkursas "Štrichas" 2012 m.
II -asis respublikinis piešimo konkursas "Štrichas" 2015 m.
III - asis respublikinis piešimo konkursas "Štrichas" 2018 m.
I - asis respublikinis jaunųjų akordeonistų konkursas "Akordeono virtuozų fiesta" 2019 m.
Festivaliai:

"Vivo" - respublikinis akordeono kamerinės muzikos festivalis. Organizuojamas nuo 2002 m.
"Nuo renesanso iki džiazo" -respublikinis styginių instrumentų festivalis. Organizuojamas nuo 2001m.
"Laisvalaikio muzika" - mokyklinis instrumentinės muzikos renginys.
"Greiti pirštukai" - fortepijono skyriaus etiudų konkursas.
"Džiazo popietė" - mokyklinis džiazinės pjesės festivalis.
"Šypsenėlė"  - šeimyninio muzikavimo festivalis.
"Combo" - pučiamųjų instrumentų ansambilinio muzikavimo festivalis.

Mokomieji meniniai kolektyvai

Liaudies instrumentų orkestras „Jiesia“ liaudies muziką puoselėja nuo1997m..Orkestro tikslas tęsti tautines tradicijas, propaguoti tautinę muziką, tautinius instrumentus, lietuvių kompozitorių muziką ir sudaryti sąlygas pritaikyti įgytas žinias, turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti sceninę kultūrą, plėsti koncertinę veiklą. Kolektyvas yra respublikinių ir tarptautinių   konkursų laureatas, šalies  dainų švenčių, festivalių „ Klonių aidai“ ‘‘Ainių sutartinė‘‘ dalyvis. 2006m. respublikinio konkurso „Grand prix“ laimėtojas . 2007m. pripažintas geriausiu ansambliu ir apdovanotas  respublikine nominacija „Aukso paukštė“. 2009m. laimėjo „Grand prix“ tarptautiniame festivalyje-konkurse Kroatijoje. 2010m. - “Grand prix“ Europos šalių festivalyje - konkurse Ispanijoje. 2019 m. - konkurse Austrijoje laimėjo "Grand prix".  Kolektyvas koncertavo Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Jungtinėjė Karalystėje.

Akordeonistų orkestras. Jame muzikuoja vyresniųjų klasių mokiniai.  Orkestras pelno  prizines vietas respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Yra respublikinių dainų švenčių, moksleivių dainų švenčių dalyvis. Organizavo  koncertines – konkursines išvykas į  Italiją, Lenkiją,  Latviją, Kaliningradą. Koncertavo su Lietuvos muzikos akademijos docentu G.Savkovu , su Kauno Valstybinio muzikinio teatro artistu J.Janušaičiu. Rengia programas su mokykloje dirbančiais  mokytojais vokalistais, pūtikais.

Dainavimas labai populiari  vaikų muzikinių gebėjimų lavinimo forma. Mokykloje veikia jaunučių choras, jaunių choras ir merginų vokalinis ansamblis. Tai nuolatiniai  respublikinių  konkursų ir festivalių  dalyviai: „Baltijos bangelės“ , „ Dainų dainelė“, respublikinės dainų šventės, moksleivių dainų šventės.